A Jupiter Éve, 2022 @ImolaiJudit Asztrológus

Mit ígérnek a csillagok? Horoszkóp elemzés

A Jupiter esztendeje, 2022 -                                                              

A REMÉNYEK ÉVE

2022horkep.jpg

A 2022. esztendőben az uralom lesz a vágyott cél és a kulcsfogalom: ez az év a vágyakról, reményekről, tömegvonzásról fog szólni.

AKI NAGYON SIET, KÉSŐBB VÉGZI DOLGÁT

Nagyon várjuk a Jupiter évét, és még egy kicsit várjunk is türelemmel. Az asztrológiai szemlélet szerint a Téli Napfordulótól számítjuk a telet, és el kell múljon majd három hónap még 2021-ből, a Szaturnusz évéből, és majd 2022. márciusban jön a Tavasz – igazából akkor lesz az asztrológiai új év. Az emberi számítású január elseje csillagfejtés nézőpontból nem annyira fontos, de kérésre és megszokásból azért megnézzük: hogy az emberek újélet kezdését így segíthessük. Tehát a január elsejét az az időperiódus foglalja magában, ami a Tél időszakát jelenti. 2021. december 21-én a telet baljóslatú bolygóállások jelzik: Vénusz-Plutó együttállás mutat akadozó örömforrásokat, Hold-Plutó szembenállás utal az embereket szorongató pénzügyi kötelmekre és viharfelhőkre, és a Szaturnusz-Uránusz kvadrát újra (harmadszor) kilátásba helyezi a bezárkózás-lezárások szükségszerűségét. Biztató erőforrás a Bak Nap és az erőben lévő Bak Merkur: hosszútávú megfontoltsággal, lépésről lépésre, türelmesen, az öntudatossághoz visszahúzódva lassan mégis sikerülhet megélni az időt és túlélni a telet. Asztrológusként azt mondom: lassan járj tovább érsz, az alapos dolgok vezetnek kiszámíthatóan előre. Némi fekete humorral élhetünk, ezt már féllábon is kibírjuk…Kitartás!

filmkekhattertelinapfordulo2021.jpg

Majd 2022. a Jupiter Esztendeje lesz! A Jupiter (Zeusz), a „nagy szerencse” asztrológiai jelképe, az esztendőt a Halak zodiákus jegyben kezdi, itt szeretettel teljes és áradó, sodródó és növekedő, pozitív érzelmeket sugárzó a működése.

filmkekhatterujev2022.jpg

Az előző évi Szaturnusz korszakot majd a Jupiter váltja 2022-ben március 20-tól a nyugati asztrológiában. A szűkülés, a visszahúzódás, kínzó keretek, a szabályok bolygójának helyébe a remények, a bővülés, a bőség, az új lehetőségek planétája lép. Azonban a Jupiternek is vannak árnyoldalai! Figyelni kell a korlátlanság veszélyeire, a még terjedő koronavírus-járványra, a globális inflációra, a természeti katasztrófákra. A 2022-es évtől politikai átrendeződéseket is várunk. A 2022. Jupiter évét indító csillagképben a tavaszi Kos Nap mellett, a Halak Merkur-Jupiter-Neptunusz a jövőbe sodor minket, de a Vízöntő Mars-Vénusz-Szaturnusz a Bika Uránausszal kvadrátban viharos utazást ígér. A horoszkópot budapesti idővel számolva Szűz Ascendenssel látjuk, így egyrészt előre látjuk a tudatosság fontosságát, azonban az Ascendens ura Halak Merkur mégis a sodródás veszélyét vetíti előre: a kiváló elmék tudatossága és a tömegek érzelme csaphat kritikus módon össze.

A JÓSÁG MAGÁBAN HORDOZZA JUTALMÁT

A „Jupiter” uralkodói jelkép, asztrológiában a nagy szerencse, a „fortuna maior” jelölője. Mitológiai szimbólumai az ég, a bőségszaru, a villám, a sas, a bika, a hattyú, minden nagyon-nagy dolog. Jelképezi a határtalanságot, a tágulást, a növekedést, a gyarapodást, a lehetőségeket és a fejlődést. A fizikai természetben féme az ón, ásványa a jade, a vörös jáspis, színe a bíborlila, sötétvörös arannyal, gyümölcse az édes nagyszemű szőlő, a napsütötte hegyek, a nagy gazdag birtokok.

A 2022-es évet meghatározó Jupiter a Halak és a Kos zodiákus jegyben fog haladni, és a remény mellett problémák megoldására is kell számítani. Jupiter (más néven Zeusz) nagysága és képességei olykor túlkapásokba lendült át, jellemezte kontrollálatlan harag is, nem kevésbé az uralhatatlan vágyak. Magyarországon választások lesznek, miközben a járvánnyal és az inflációval és a klímaváltozással is küzdenünk kell – jó döntéseket kell hoznunk. A közéletben van valószínűség a populizmus megerősödésére, az április és a május konfliktus helyzeteket hoz, a választások után pedig gazdaságilag szűkös, lendületeket fékező időszak következik.

filmkekhatterjupitervillam.jpg

HA AZ ÉGRE NÉZEL, RÚTNAK TETSZIK A FÖLD

Jupiter az ég és a mennydörgés istene, szülei Szaturnusz és Rhea. A Szaturnusz-Jupiter családi viszony egy apa-fiú konfliktust takar: Szaturnusznak megjósolta, hogy gyermeke hatalmasabb lesz, emiatt megszülető gyermekeit sorra lenyelte. Jupitert emiatt édesanyja titokban szülte meg Kréta szigetén, és a fiú felnővén szembeszállt apja és apja gyilkos zsarnoksága ellen. Jupiter (Zeusz) az égi és földi gyermekek apja, a legnagyobb isten a római (görög) mitológiában. Uralmát jelzi, hogy habár volt felesége és tőle gyermekei, de alkalmi szerelmeiből más istennőktől, sok földi nőtől, sőt nőnemű állatoktól is születtek gyermekei. Rengeteg gyermeket nemzett, és a bőséget életigenlő uralkodó életmódjával is jelképezi. 

Habár a Jupitert egyértelműen a jótékony bolygók között tartjuk számon, ne feledjük: az istenek az emberekhez hasonló gyarló vonásokkal is rendelkeztek. Ilyen személyiségi árny volt Jupiter jellemében a grandiózus szemlélet (sokat gondol magáról), a megalománia (mindenből hatalmas kell), az omnipotens tudat (hiszi, hogy mindenre képes), a birtoklás igénye, mindent akar, a csapodárság, a bujaság, a falánkság, és a hangulati ingadozások (büntetéseket oszt, villámokat szór).

filmkekhattertavasz2022juitereve.jpg

AMIT SZABAD JUPITERNEK, NEM SZABAD A KISÖKÖRNEK

A járvány jövőre is velünk marad. Ha az ember nem az ég törvényei szerint él, akkor történik valami, ami sorsában tereli - hogy észbe kapjon, és megfelelő irányba fordítson az útján. Megtisztulási lehetőség például a Bibliában Noé és az özönvíz története, a Bábel tornyának összedőlése, a pusztító tűzvész és a járványok, - ezek mind lehetőségek a megtisztulásra.

Az ember akkor kerül bajba, ha nem a jó elvek szerint és az isteni törvények szerint él. A természet jelei alapján a világon nagyon nagy a baj, amit mi nem érzünk eléggé át - rengetegen éheznek, jelentős a környezetszennyezés és kiapadnak erőforrásaink. A kertjeinkben érzékeljük, hogy nálunk is megjelent a dióburok-fúrólégy, a poloska és a leveleket károsító vírusok. Ugyanígy, az embert is támadja egy vírus, és ha túl leszünk rajta, akkor majd jön a következő! Tehát meg kell tanulnunk ezekkel együtt élni, és úgy használni erőforrásainkat, hogy ne használjuk ki a földet, a testünket, az immunrendszerünket. Az emberek egészségi állapota általánosságban rossz, emiatt a járvány erőpróbáiban időnként el kell fogadni, hogy van, amikor nincs segítség. A járványok tovább fogják kísérni az életet, nekünk pedig meg kell tanulnunk értéknek tartani az egészséget, karbantartani testünket, lelkünket, földünket. Keresnünk kell a saját hitünket, a magasabb értékeket. A covid-pandémia végigkíséri a 2022-es évünket is, és valamikor 2023 tavaszán cseng majd le.

Ég és föld összezördül. Számíthatunk a pártok viszályaira, különböző érdekcsoportok harcaira, az oltottak és oltatlanok közötti konfliktusokra. Az értelem és az érzelem csap össze, a bonyolult elvek helyett a könnyen érthető érveket fogadja el a tömeg. A média különböző platformjai rendkívül sokrétűek, és nehéz bennük megtalálni azokat a tartalmakat, amelyek eligazítják az embert. Sok a szenzációhajhászás, ezek nem tisztázzák a dolgokat, hanem elválasztják és megosztják az embereket. Szükség van arra, hogy az emberek tudatosak legyenek, és a lelkiismeretük szerint döntsenek, de mindez nem könnyű az érdekek csatájában és a zavart keltő médiában.

filmkekhatterzeusjupiter.jpg

HOL VOLTÁL, AMIKOR AZ ÉG ZENGETT?!

A Jupiter jelentése a születési horoszkópban utal a szülő-gyermek kapcsolódásra, a gyermek vágyott elfogadottságára a családban – ebből következően alakul majd ki az önelfogadás, önértékelés, önszeretet, tartás, méltóság. Minden embernek szüksége van olyan családi háttérre, ahol biztonságban van és szeretik, hisznek benne és támogatják. A születési horoszkóp jeleket mutat ezekre a körülményekre, milyen támogatást, karma-oldást kap az élettől. A tranzit idő horoszkópok Jupiter állásai megmutatják, hogy milyen lehetőségek érkeznek és a sors fejlődési alkalmait milyen formában hozza el az élet.

A Jupiter 2021-ben május 13-tól július 28-ig már járt a Halak zodiákusban, ez az évben enyhülést is hozott például járvány ügyekben és gazdaságilag is. 2021. december 29-től kezd újra Halak utat a Jupiter, itt halad május 9-ig. 2022. május 10-én a Jupiter a tüzes Kos zodiákusba ér, itt rendesen felpörgeti majd az eseményeket, az emberek jól elfoglalják magukat a véleményük hangos kifejezésével! De nem sokat halad a társadalom, szekere, mert 2022. július 27-től egy hátráló mozgás kezdődik el: a megkezdett dolgok leállnak, vagy két lépéssel hátrébb is kerülnek. 2022. október 28-án a Jupiter visszakerül a szelíd Halak jegybe, és alkalmunk lesz visszaemlékezni a korábban már tapasztalt megélésekre, tanulnunk kell a korábban látott élményekből. 2022. november 22-én végre majd helyére kerülnek a dolgok, az értékek megnyilvánulnak, a Jupiter direkt mozgással támogatja az igazi fejlődést. 2022. év végén egészen december 20-ig domicil (uralmi rangú) kozmikus helyzetben igen kedvező járással támogat minden fejlődési törekvést és szeretettel kapcsolatos emberi érzést. A pénzügyeket, fejlődést, önértékelést, reményteliséget, bizalmi ügyeket némiképp fékezi majd a 2022. július 28-től október 23-ig tartó retrográd (földről nézve hátráló) mozgás. Nem lesz tehát töretlen az optimizmus, de az alkalmakat megkapjuk – egyszer fent és egyszer lent ugyan, de sodródunk a jövő felé. Fejleszthető a hit, a hála, a derű, pozitív és követhető példaképek keresésével uralhatjuk a kézbentartott sorsunk. 2022-ben biztosan sokan választják az önismeret útját, és tanulnak a fejlődés érdekében.

filmkekhatterjupiter.jpg

AZ URASÁG BAJJAL JÁR...

Jobb lenne takarékoskodni a pénzünkkel. Hiába Jupiter éve a 2022, mert június 5. és október 22. között a Szaturnusz, mint sorsbolygó, valamint  július 28. és október 23. között a Jupiter, mint a lehetőségek planétája retrográd mozgásban lesz, ez pedig a pénzügyek tekintetében azt jelenti, hogy bevételek maradhatnak el, és a pénz sem ér annyit amennyit szeretnénk. Az embereknek most takarékoskodniuk kell, és úgy kell gazdálkodniuk 2022-ben, hogy ne engedjenek a vágyait követő, élveteg és költekező Jupiter csábításának. Asztrológusként nem javaslom a hitelfelvételt a következő évben, sőt, ha lehet, akkor a meglévő hitelek mielőbbi kiegyenlítése okos dolog lenne. A retrográd időszakban a szabályok nem fognak működni, a jó példák viszont követhetőek, ezért keressük magunk körül azokat, akiket hitelesnek látunk. A megtakarításainkat fektessük olyan dolgokba, amik előrevisznek, amik értékek, a jövőt szolgálják. 2022-ben példátlan inflációval kell számolnunk, azonban fejleszthetjük a tudatosságunkat, jól működhetünk az erőforrások jobb kihasználásával.

AMI AZ ÉGBEN KÖTTETETT, EMBER NEM VÁLASZTJA SZÉT

A kapcsolatok alapja a szeretet lesz. A Jupiter, az isteni szövetségek és a szentségek bolygója 2022. december végéig a Halakban, a szeretet zodiákusában fog járni. 2022-ben sok olyan kapcsolat születik, amelynek alapja a szeretet, a szíven keresztüli vonzalom, az érzelmekkel történő kapcsolódás lesz. A már meglévő működő kapcsolatok bízhatnak az elrendeltettségben, és azok fognak jól működni, amelyekben univerzális szeretet van. A Vénusz a 2021. december 21-i téli napfordulót és az újévet a Bak zodiákusban és ráadásul retrográd mozgással kezdi, nem jelent jót sem a pár-, sem az üzleti kapcsolatokban. De mielőtt a felek válogatott bántásokat vágnának a másik fejéhez, keressenek külső segítséget, vagy inkább legyenek csendben, és várják meg, amíg az idő kúrálja a felfokozott konfliktushelyzeteket. Ez a kommunikációs szempontból nehéz idő 2021. december 19-től 2022. január 28-ig tart, és a kérdéseinken ebben az időben az elmúló idő és a türelmes várakozás is segíthet. Mivel Jupiter egy nagyon termékeny isten, az egymásnak rendelt kapcsolatok működni fognak, és várhatóan a gyermekszületések száma is növekedni fog.

Különösen jövő év márciusától, és április-májusban van szükség sok türelemre a kapcsolatokban. Érdemes akár szakemberhez is fordulni azoknak, akik végképp nem tudják kezelni a problémákat. A révbe jutott kapcsolatok működhetnek a közös rutin, a monotonitás segítségével ebben az időszakban, ahol pedig nem működik, ott keressük a közös értékeket. A rázós időszakok döntést is hozhatnak: szükség esetén legyünk önállóak, és kezdjünk új életet - ez leginkább az átszerveződő üzleti életben lesz jellemző. Tavasztól a médiaipar, a könyvkiadás és a művészeti ágak élhetnek meg megrázkódtatásokat ebben az időszakban.

A LEGNAGYOBB KINCSEK 2022-ben

Aki váltásra kényszerül, az törekedjen a hitelességre, mert az lesz az egyik legnagyobb kincs 2022-ben. Termékek tekintetében a vízzel, az élelmiszerrel, az energiával érdemes majd foglalkozni, és fejlesszük az értékeinket, a személyes időbeosztásunkat, egészségünket. A tudatosság a kulcs, az önismeret az alap - így lehet biztató a jövő.

BOLDOGSÁGOS SZÉP ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Ragyogjanak Rátok a csillagok. Szeretettel:

Imolai Judit Asztrológus 

Telefon: +36 209462293

efem2022jan.jpg